7-8/2012

Redakcja „MDW”

Dyplomy 2012

 

Wanda Gajzlerska

Otwarcie siedziby Samorządu Doktorantów

 

Cezary Ksel

Koalicja na rzecz zdrowego starzenia się

 

Monika Tomaszewska-Kiecana, Anna Hrynkiewicz-Szymańska

XV Jubileuszowe Zakopiańskie Dni Kardiologiczne

 

Danuta Cieśla

Spływ kajakowy doktorantów

 

Katarzyna Kaczmarek

International Parkinson’s Summer School for Healthcare Students

 

Marta Suchojad

Rozstrzygnięcie IX edycji programu TEAM

 

Zbigniew Gaciong

O nagrodzonym projekcie w IX edycji programu TEAM

 

Grażyna Bączek

Pierwszy obóz naukowy studentów kierunku położnictwo

 

Cezary Ksel

XX Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Oświadczenie „Polityka niedyskryminacji wobec studentów WUM”

 

Elwira Zielińska

Z Senatu WUM

 

PRO MEMORIA

 

Wspomnienie o Prof. dr. hab. Arturze Czyżyku

 

OPINIE

 

Katarzyna Żokowska

Przestrzeganie praw pacjenta w ośrodkach leczenia uzależnień