9/2012

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Elwira Zielińska
Uroczyste przekazanie władzy   

Cezary Ksel
Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM   

Cezary Ksel
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii otwiera się na XXI wiek    

Cezary Ksel
Pamiątkowe tablice w budynku Medycyny Teoretycznej   

Dariusz Kawecki
Zmiana kierownictwa w Klinice Urologii   

Cezary Ksel
„Electronic Health and Medicine: Advances and
Challenges” – międzynarodowa konferencja w Polskiej Akademii Nauk  

Iwona Drozdowska-Rusinowicz
Projekt BASTION – szansa dla onkologii   

Krzysztof Owczarek, Ewa Mojs, Bogusław Stelcer
Drugie spotkanie kierowników katedr i zakładów psychologii uczelni medycznych   

Marta Suchojad
Festiwal Nauki z WUM   

Dorota Włodarczyk, Marta Rzadkiewiecz, Magdalena Łazarewicz, Mirosława Adamus
„Health Promotion Research – An International
Forum. State of the art – Directions for the future”   

Cezary Ksel
10 lat Klubu Lekarza przy Raszyńskiej 54   

Jakub Paprotny
III Warszawski Piknik Archiwalny   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk
E-learning w WUM   

ROZMOWY

Z prof. Andrzejem Górskim – o etycznych aspektach digitalizacji służby zdrowia   

Z prof. Januszem Ślusarczykiem – o głównych problemach zdrowia publicznego   

Z dr Małgorzatą Gaweł – o chorobie Alzheimera i szansach na wynalezienie skutecznej terapii   

HISTORIA

Maria J. Turos
Leopold Lafontaine.
Słów kilka w dwusetną rocznicę śmierci   

OPINIE

Aneta Mela
Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane konieczne i opłacalne