10/2012

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Warszawski Uniwersytet Medyczny rozpoczyna nowy rok akademicki

Przemówienie JM Rektora podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013

Cezary Ksel
Uroczysta promocja II Wydziału Lekarskiego

Mirosława Adamus, Krzysztof Owczarek
Gdy pacjentem jest dziecko

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Neonatologia jutra

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Rozwój neonatologii w Polsce

Marta Suchojad
Konferencja „Prawa dziecka-pacjenta”

Karolina Mazurczak
Wywoływanie choroby u dziecka jako forma krzywdzenia

Lena Kozłowska, Katarzyna Pawłowska, Anna Doboszyńska
Wizerunek pielęgniarki XXI wieku

Mira Lisiecka-Biełanowicz, Aleksander Zarzeka,
Klaudia Sieńska, Emilia Gawińska
Konferencja „Zdrowie Publiczne i co dalej?”

Dominika Cichońska
XVII Czwartek Chirurgiczny

Iwona Wawer
Peruwiańskie uniwersytety

Łukasz Januszkiewicz
Praktyki studenckie w Sanford Heart Hospital

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM

ROZMOWY

Z dr Magdaleną Winiarską, laureatką Nagrody Naukowej POLITYKI – o swoich dokonaniach
naukowych oraz obrazie współczesnego naukowca

WSPOMNIENIA

Andrzej Górski
Prof. dr hab. E. Donnall Thomas – wspomnienie

HISTORIA
Mieczysław Szostek, Longin Marianowski, Mirosław Wielgoś
Sesja wspomnieniowa o prof. dr. hab. Adamie Czyżewiczu

NAUKA

Irena Fiedorczuk, Justyna Fiedorczuk
Problemy związane z utrudnioną prokreacją w percepcji kobiet w wieku rozrodczym
Terminy obron prac doktorskich