1/2013

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
60 lat I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM   

Cezary Ksel
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Tadeuszowi Krasce   

Paweł Sobczuk
VII Sympozjum Naukowe Evidence Based Medicine   

Mieczysław Szostek, Cezary Ksel
20 lat istnienia Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji   

Cezary Ksel
V Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

Krzysztof Owczarek, Dariusz Białoszewski, Ewa Mojs, Wojciech Strzelecki
III spotkanie kierowników katedr i zakładów psychologii uczelni medycznych  

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

ROZMOWY

Muzeum w sercu medycyny Warszawy.
Rozmowa z prof. Edwardem Towpikiem –
dyrektorem Muzeum Historii Medycyny WUM  

HISTORIA

Dr Maria J. Turos opowiada o wystawach
„Polska medycyna wojskowa 1807-1814” oraz „Polska medycyna wojskowa 1815-1830”   

Z ARCHIWUM

Tadeusz Tołłoczko
Wystąpienie z okazji Jubileuszu 50-lecia otrzymania dyplomu lekarskiego (15 VI 2002)   

SKN – PREZENTACJE

Joanna Domagała-Kulawik, Tomasz Urbankowski
Studenckie Koło Naukowe „Alveolus” przy
Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   

NAUKA

Terminy obron prac doktorskich