2/2013

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Pierwsza Dama Anna Komorowska z wizytą w WUM   

Cezary Ksel
Otwarcie Pracowni Leku Cytostatycznego.
Rozmowa z mgr Hanną Tomczak – kierownikiem Pracowni Leku Cytostatycznego   

Izabela Anna Domańska
Spotkanie z mukowiscydozą   

Olga Korycińska
Konferencja „Medycy dla Afryki”   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

Wręczenie corocznych nagród i odznaczeń pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitali Klinicznych   

ROZMOWY

Z dr hab. Dominiką Nowis, laureatką nagrody naukowej „SuperTalent w medycynie”
– o swoich dokonaniach naukowych, projekcie BASTION oraz szansach i zagrożeniach stojących
przed młodymi naukowcami   

Z ARCHIWUM

Tadeusz Tołłoczko
Wystąpienie prof. Tadeusza Tołłoczko podczas ostatniego posiedzenia Senatu AM w Warszawie
w kadencji 1993-1996   

SKN – PREZENTACJE

Nina Karp
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego. Sekcja Promocja Zdrowia   

NAUKA

Terminy obron prac doktorskich   

KOMUNIKATY

Nowości Biblioteki Głównej WUM   
Zaproszenie na konferencję