5/2013

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

5. edycja imprezy edukacyjno-naukowej „Warszawski Uniwersytet Medyczny Społeczeństwu Warszawy”  

Cezary Ksel
Sukces naszej Uczelni w rankingach szkół wyższych   

Rozmowa z prof. Edmundem Sieradzkim o uruchomionej Aptece Szkoleniowej WF   

Konferencje

Joanna Gajowniczek
Seminarium Bolońskie   

Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia
Q jak kultura jakości uczelni. O projekcie „Q: Kultura Jakości Uczelni”   

Joanna Gajowniczek, Artur Białoszewski Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”   

Cezary Ksel VIII Konferencja naukowa I Wydziału Lekarskiego   

Cezary Ksel 9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists   

Rafał Machowicz, Wanda Gajzlerska, Agata Matysiak II Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych   

Rozmowa z lek., mgr. farm. Wandą Gajzlerską – Przewodniczącą Zarządu Samorządu Doktorantów WUM   

Cezary Ksel Konferencja „Ars Obstetricia. Wokół sztuki akuszeryjnej”   

Certyfikat „Uberrima Fide” dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   

Elwira Zielińska Z Senatu WUM   

ROZMOWY

Z prof. dr hab. Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską – o znaczeniu opieki farmaceutycznej 

Z prof. dr. hab. Marcinem Wojnarem – o systemie zarządzania jakością kształcenia WUM  

KOMUNIKAT

Specjalistyczne kursy językowe w Studium Języków Obcych WUM   

DYDAKTYKA

Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk Kształcenie przez Internet w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – doświadczenia własne   

NAUKA

Terminy obron prac doktorskich