9/2013

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
95 lat Zakładu Epidemiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Nowy Zarząd Samorządu Doktorantów WUM.
Rozmowa z Przewodniczącym Zarządu SD WUM lek. Filipem Dąbrowskim   

Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska
XVIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej   

Rozmowa z dr Iwoną Bukowską-Ośko
o projekcie nagrodzonym w 7. edycji programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   

Beata Pyrżak, Anna Kucharska
V Zjazd XXI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej   

Cezary Ksel
Oferta WUM dla maturzystów   

Cezary Ksel
WUM na 17. Festiwalu Nauki   Cezary Ksel
XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich   

ROZMOWY

Z dr Dorotą Włodarczyk
o psychologii w praktyce medycznej   

WSPOMNIENIA

Tadeusz Tołłoczko
Wspomnienie o Profesorze Janie Nielubowiczu   

SKN – Prezentacje

Irena Kosińska
Ponad pół wieku pod skrzydłami Hygei. Studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki   

NAUKA

Profesorowie I Wydziału Lekarskiego nominowani w roku akademickim 2012/2013   
Terminy obron prac doktorskich   

DYDAKTYKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Style i sposoby uczenia się jako kluczowe elementy doboru metod i form nowoczesnego kształcenia
studentów kierunku Fizjoterapia