10/2013

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym   

Marek Krawczyk
Przemówienie JM Rektora WUM na Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014   

Cezary Ksel
Rozpoczęcie roku akademickiego w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym   

Cezary Ksel
Inauguracja Roku Akademickiego w SMM   

Rozmowa z dr. hab. Maciejem Kostrubcem o otrzymanej Nagrodzie Prezesów PTK   

Liana Puchalska, Maciej Śmietanowski
Uroczyste przekazanie Władzy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego   

Biuro Informacji i Promocji
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego   

Biuro Informacji i Promocji
Immatrykulacja studentów studiów doktoranckich I WL   

Cezary Ksel
Wręczenie dyplomów doktorom, doktorom habilitowanym oraz absolwentom kierunku ratownictwo medyczne WNoZ   

Marta Rzadkiewicz, Dorota Włodarczyk, Magdalena Łazarewicz, Mirosława Adamus, Joanna Chylińska
Polsko-Norweski projekt badawczy PRACTA, czyli nie taki pacjent starszy   

Liderzy w sektorze ochrony zdrowia.
Rozmowa z Grzegorzem Stachaczem i Aleksandrem Zarzeką   

Paulina Mularczyk
SKN Managerów Zdrowia z wizytą w Niemczech   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

ROZMOWY

Z dr. hab. Markiem Kuchem – Dziekanem II Wydziału Lekarskiego WUM
o dydaktyce i 20-leciu English Division   

OPINIE

Dziedzictwo Profesora Zdzisława Askanasa w opinii kardiologów młodej generacji:
prof. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. Marcin Grabowski,
dr Paweł Balsam, dr Agnieszka Kapłon-Cieślicka   

DYDAKTYKA

Wręczenie statuetek „Kryształowy Lancet” dla najlepszych nauczycieli akademickich WUM   

Agnieszka Czarnecka, Anna Ajdukiewicz-Tarkowska
Zasoby biblioteczne online. Przegląd baz specjalistycznych   

HISTORIA

Jerzy Rudzik, Jerzy Chrzanowski
Stosunek Józefa Piłsudskiego do kultury fizycznej   

NAUKA

Obrony prac doktorskich