11/2013

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Dyplomatorium II Wydziału Lekarskiego  

Nowa Sala Senatu WUM   

Cezary Ksel
Pierwsze Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego   

Rozmowa z prof. dr. hab. Edwardem Towpikiem
o pierwszym roku działalności Muzeum Historii Medycyny WUM   

Cezary Ksel
Otwarcie wystawy „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. Ślady historii naszej Uczelni
na tablicy i w rzeźbie”   

Rozmowa z mgr. Jakubem Sokolnickim
o trzeciej edycji Jesiennych Spotkań z Medycznym Rynkiem Pracy   

Cezary Ksel
Maturzyści w WUM. Cykl spotkań „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

ROZMOWY

Z prof. dr. hab. Olgierdem Rowińskim o zmianach w polskiej i warszawskiej radiologii   

MEDYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Nie bójmy się jesieni życia. Choreoterapia w Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku   

ZDROWIE

Jerzy Chrzanowski, Jerzy Rudzik
Otyłość dzieci i młodzieży. Rola terapii ruchowej w zapobieganiu otyłości   

NAUKA

Zaproszenie na konferencję naukową „Literatura piękna i medycyna”   
BASTION – zespół dr hab. Dominiki Nowis   
Rozmowa z dr hab. Dominiką Nowis   
Terminy obron prac doktorskich   

LIST DO REDAKCJI

List prof. dr. hab. Janusza Komendera
do redakcji czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”