12/2013

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Profesor Per-Anders Abrahamsson Doktorem Honoris Causa
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
Rozmowa z prof. dr. hab. Piotrem Radziszewskim
promotorem przyznania doktoratu honoris causa Profesorowi Per-Anders Abrahamssonowi   

Cezary Ksel
LXXIX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego   

Czwartki Chirurgiczne

Dominika Cichońska
XX Czwartek Chirurgiczny   
Rozmowa z prof. dr. hab. Waldemarem Kostewiczem oraz lek. Sławomirem Poletajewem
o organizacji Czwartków Chirurgicznych   

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

ROZMOWY

Z prof. dr. hab. Jakubem Gołąbem – Kierownikiem Zakładu Immunologii WUM
o projekcie naukowym finansowanym w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego   

20 LAT ENGLISH DIVISION

Uroczystość z okazji Jubileuszu 20-lecia ED   
Przemowy wygłoszone podczas Uroczystości Jubileuszu:
Rektor WUM prof. Marek Krawczyk   
Dziekan II WL dr hab. Marek Kuch   
Prodziekan II WL prof. Bożena Werner  
Rozmowy i opinie:
prof. Tadeusz Tołłoczko   
prof. Wojciech Sawicki   
prof. Anna Barańczyk-Kuźma   
prof. Jerzy A. Polański   
Anna Drozd – Samorząd Studentów ED   

STUDENCI

Łukasz Januszkiewicz opowiada o nagrodzie naukowej przyznanej przez
Wydział V Nauk Medycznych PAN   

Paulina Mularczyk
Konkurs „Zwyczajnie aktywni”   

WIGILIA W WUM

Spotkania Wigilijne
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na fotografiach   

NAUKA

Obrony prac doktorskich