1/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   2

Biuro Informacji i Promocji
Podpisanie umowy o współpracy z UNICEF Polska   3

Cezary Ksel
Konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI   4

Michał Gierałtowski
Sukces naukowców z projektu BASTION   5

Cezary Ksel
Ogólnopolski Dzień Transplantacji   6

Marta Lipowska
Konferencja naukowo-szkoleniowa
„Neuropatie nabyte – standardy diagnostyczne i terapeutyczne”   7

Łukasz Januszkiewicz
Złożenie kwiatów na grobie Prof. Zdzisława Askanasa   8

Cezary Ksel
VI Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej   9

Joanna Gotlib
Pielęgniarki o Evidence-based Nursing Practice   11

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   12

STUDENCI

Rozmowa z Magdaleną Stusińską –
studentką VI roku kierunku lekarskiego i prezesem EMSA Warszawa   16

Małgorzata Chmielewska
Doktoranci WUM na trasach Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w Jakuszycach   19

HISTORIA

Bożena Majkowska, Barbara Mazurkiewicz
Dzieje kształcenia położnych w Warszawie   20

DYDAKTYKA

Mirosława Adamus, Mariusz Jaworski
Poczucie tożsamości zawodowej a postrzeganie etosu nauczycielskiego wśród
studentów wybranych kierunków medycznych   27

NAUKA

Obrony prac doktorskich   31