2/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Marta Wojtach
Order Palm Akademickich dla Rektora prof. Marka Krawczyka   2

Biuro Informacji i Promocji
Konferencja „Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów
i świadczeniodawców”   3

Rozmowa z dr hab. Magdaleną Kowalewską oraz lek. Kamilem Zalewskim 
o projekcie nagrodzonym w programie SONATA 3 BIS   4

Biuro Informacji i Promocji
Schools of public health networks/consortia. Country Case Meeting in Warsaw   6

Joanna Kolmas
IV Minisympozjum Młodych Naukowców   7

Joanna Gotlib, Bożena Ścieglińska, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk
Pielęgniarki oddziałowe o codziennej praktyce klinicznej opartej na dowodach naukowych   8

Joanna Gotlib, Grażyna Dykowska
Sprawozdanie z Seminarium Naukowo-Szkoleniowego
„Od nauki do praktyki z Międzynarodową Klasyfikacją Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®”   10

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   12

ROZMOWY

Rozmowa z prof. dr. hab. Mirosławem Wielgosiem
o powstaniu oraz sukcesach
Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM Sp. z o.o.   14

STUDENCI

Lek. Piotr Nehring opowiada
o nagrodzie naukowej przyznanej przez Wydział V Nauk Medycznych PAN   18

Anna Gilbert
Warszawski Uniwersytet Medyczny najbardziej prodoktorancką uczelnią medyczną w Polsce   20

WSPOMNIENIE

Jadwiga Turło
Prof. dr hab. n. farm. Teodor Zawadowski – wspomnienie   21

NAUKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Styl życia oraz postawy studentów kierunku Fizjoterapia WUM wobec aktywności ruchowej
w aspekcie promocji zdrowia   24

Obrony prac doktorskich   31