3/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Obchody 100-lecia Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul.  Działdowskiej   2

Cezary Ksel
III Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego   4

Biuro Informacji i Promocji
Warszawski Uniwersytet Medyczny na XXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYW   5

Biuro Informacji i Promocji
Dzień Otwarty dla kandydatów na studia   6

Cezary Ksel
Podróże w przeszłość z dr Marią J. Turos   8

Zaproszenie do Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców   8

Konferencje

Adam Łukasiewicz
XXI Czwartek Chirurgiczny   9

Beata Tyszko, Aleksander Zarzeka
Zarządzanie szpitalem – od eksperta dla studenta   11

Klaudia Malec
Interdyscyplinarna konferencja „Zaburzenia odżywiania się”   12

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   13

DYDAKTYKA

Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska
I Seminarium Szkoleniowe z cyklu „Dydaktyka szkoły wyższej”:
Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia   15

Rozmowa z dr. Mariuszem Panczykiem
o systemie egzaminów testowych i innych formach oceny efektów kształcenia   17

STUDENCI

Joanna Bogusz, Filip A. Dąbrowski
Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Uczelni Medycznych   20

Marta Borys
Warsztaty „Mały Pacjent a śmierć”   21

NON OMNIS MORIAR

Jerzy Kupiec-Węgliński, Edward Towpik
Profesor Wojciech A. Rowiński (1935–2014):
chirurg transplantolog, naukowiec i humanista – in memoriam   22

Marek Krawczyk
Wystąpienie JM prof. Marka Krawczyka podczas uroczystości
pogrzebowych Profesora Wojciecha A. Rowińskiego   23

NAUKA

Marta Hać, Katarzyna Szamburska-Lewandowska, Tomasz Wolańczyk
Ocena poziomu wiedzy na temat padaczki
wśród studentów pielęgniarstwa studiów zaocznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   25

Obrony prac doktorskich   31

RECENZJE

Andrzej Górski
Phage Therapy: Current Research and Applications   32