4/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej   2

Małgorzata Gaweł
Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zespoły miotoniczne – diagnostyka i leczenie”   4

Monika Nojszewska, Beata Zakrzewska-Pniewska
II Konferencja naukowo-szkoleniowa „O stwardnieniu rozsianym inaczej”   5

50. Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
wykonanych w roku akademickim 2012/2013   6

Kilka pytań do mgr farm. Anety Jaguszewskiej
laureatki 1. miejsca w 50. Konkursie Prac Magisterskich kierunku Farmacja   8

Cezary Ksel
Obchody Międzynarodowego Dnia osób chorych na chorobę Pompego   9

Mariusz Jaworski, Mirosława Adamus
International Congress & Exhibition Current Trends on Science Technology Education (SCITEED 2014).
Przegląd wybranych nowych trendów w nauczaniu   10

Tomasz Hermanowski, Jakub Rutkowski
Zakończenie Międzynarodowego Projektu Badawczego InterQuality   12

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   15

ROZMOWY

Z mgr. Jerzym Chrzanowskim –
o popularyzacji i promocji sportu wśród studentów   18

STUDENCI

Rozmowa z mgr. Anną Lipką –
o otrzymanej nagrodzie im. Eugeniusza Pietrasika oraz swojej pasji do sportu   21

Anna Lipka
VI Warszawski Maraton Fitness   23

Anna Lipka
Sukcesy Klubu Uczelnianego AZS WUM   25

NAUKA

Piotr Regulski, Stanisław Jalowski, Joanna Gromak-Zaremba, Kazimierz Szopiński
Ocena niepowodzeń w części praktycznej
egzaminu z radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej   27

Obrony prac doktorskich   32