6/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Profesor Zbigniew Darżynkiewicz Doktorem Honoris Causa WUM   2

Wystąpienie prof. Zbigniewa Darżynkiewicza podczas ceremonii otrzymania godności doktora honoris causa   3

Marek Jakóbisiak
Laudacja prof. Zbigniewa Darżynkiewicza   5

Rozmowa z prof. Markiem Jakóbisiakiem   6

Cezary Ksel
Promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego   8
Cezary Ksel
Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomów lekarskich   9
Rozmowa z mgr. inż. Kamilem Bojarczukiem - laureatem konkursu Etiuda 2 NCN   10
Michał Gierałtowski
Pracownia Cyfrowej Patologii WUM   12
Kamil Zalewski
Międzynarodowe Warsztaty Medical Writing Workshop   14
Rozmowa z dr. Michaelem Halaską – Prezydentem European Network of Young Gynae Oncologists  15
Katarzyna Paradowska
III Konferencja Zielarska Kobiet   16
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   18

HISTORIA

Cezary Ksel
Sesja „Szpitale Dobrej Woli”   20
Cezary Ksel
Obchody Święta Wolności   22

DYDAKTYKA

Anna Gilbert
Kultura jakości kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym   22
Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Dlaczego warto wybrać fakultet choreoterapii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym?   24

STUDENCI

Studenci Uczelni wśród laureatów 3. edycji konkursu Diamentowy Grant   27
Anna Słupik, Agata Skowron
Obóz Naukowy SKN Fizjoterapii w Zakopanem   28
Katarzyna Jesionowska, Karolina Kosiacka
Ćwiczenia pozoracyjne w Centralnym Szpitalu Klinicznym   29

KRONIKA

Warszawski Uniwersytet Medyczny Uczelnią Liderów   30
Przyznanie naszej Uczelni Certyf ikatu „Uberrima Fide”   30
Pionierska operacja w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej   30

NAUKA

Obrony prac doktorskich   31