7-8/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego   2
Prof. Mieczysław Szostek Honorowym Obywatelem Miasta Stołecznego Warszawy   2
Rozmowa z prof. nadzw. dr. hab. Jerzym Jurkiewiczem
o kultywowaniu pamięci o Powstaniu Warszawskim   3
Drugi etap budowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego   5
Zakończenie I roku działalności Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku   6
Mgr Grażyna Prokurat podsumowuje pierwszy rok działalności Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku   7
Wolffiana 2014   9
Profesor Antoni Dobrzański Patronem Sali wykładowej w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym   10
Konferencja dydaktyczno-naukowa poświęcona pamięci prof. Huberta Kwiecińskiego   11
Warsztaty poświęcone wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów   12
Nowy ranking czasopism naukowych wg ISI Web of Knowledge   13
Warsztaty poświęcone cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej   13
Rozmowa z prof. Piotrem Wilczkiem o konferencji „Literatura piękna i medycyna"   14
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   16

ROZMOWY

Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Górskim
o głównych zagadnieniach poruszanych podczas konferencji „Is the Physician-Scientist Vanishing?”   17

STUDENCI

Rozmowa z Anną Kaszubą laureatką „Diamentowego Grantu”   20
Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców   21

DYDAKTYKA

Bożena Werner, Mirosława Dziechciarz, Marek Kuch
Umiędzynarodowienie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – misja edukacyjna Oddziału Nauczaniaw Języku Angielskim w roku akademickim 2013/2014   23

KRONIKA

Dyplomatorium English Division II Wydziału Lekarskiego;
Uroczyste czepkowanie nowych położnych;
Ceremonia czepkowania absolwentów kierunku pielęgniarstwo;
Dyplomatorium absolwentów audiofonologii i elektroradiologii,
Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom studiów licencjackich Wydziału Lekarsko-Dentystycznego;
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego;
Nowatorski zabieg przezskórnej plastyki tętnic płucnych (BPA)
w leczeniu ciężkiego nadciśnienia płucnego o etiologii zakrzepowo zatorowej;
Studentka naszej Uczelni wśród laureatów konkursu żywieniowego firmy Nestlé 26