9/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel, Joanna Gajowniczek
Inauguracja Rady Pracodawców przy WUM   2
Filip Dąbrowski
Opinia Zarządu Samorządu Doktorantów WUM na temat działalności Rady Pracodawców   3
Biuro Informacji i Promocji
XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google'a”   4
Rozmowa z mgr Irminą Utratą – dyrektorem Biblioteki Głównej WUM – o najważniejszych
wyzwaniach stojących przed biblioteką medyczną XXI wieku   5
Cezary Ksel
Wystawa „Andreasa Vesaliusa Traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica”   7
Biuro Informacji i Promocji
Prezentacja oferty edukacyjnej podczas Salonu Maturzystów 2014   8
Cezary Ksel
Podziękowania dla pracowników odchodzących na emeryturę   9
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   10

ROZMOWY

Z prof. dr. hab. Mieczysławem Szostkiem
o Warszawie, medycynie i historii   13

NAUKA

Dr hab. Jarosław Jóźwiak – laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów – opowiada o naukowych
aspektach swojej pracy habilitacyjnej   18

DYDAKTYKA

Piotr Tyszko, Krzysztof Kanecki
Omówienie wyników Ankiety Dydaktycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
za rok akademicki 2012/2013   21
Biuro Informacji i Promocji
Nasza Uczelnia najlepsza na Lekarskim Egzaminie Końcowym   26
Mariusz Panczyk
Evidence-based medical education – ewolucja czy rewolucja w jakości kształcenia?   27

STUDENCI

Rozmowa z Romanem Końskim –
Przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów WUM   29
Cezary Ksel
Obóz w Chłapowie po raz dziesiąty   31

HISTORIA

Zenon Andrzejewski
Lek. med. Wiesław Kądziela (1923-2006)
wspomnienie   32