11/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Trzecia wizyta Anny Komorowskiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym   2
Cezary Ksel
Unijna komisarz odwiedziła Centrum Badań Przedklinicznych WUM   3
Cezary Ksel
70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego   4

Rozmowa z dr Anną Wójcicką – stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego   6

Cezary Ksel
Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Tytusowi Chałubińskiemu   8
Biuro Informacji i Promocji
Wydział Lekarsko-Dentystyczny podwójnie nagrodzony przez tygodnik WPROST   8
Cezary Ksel
Kongres Zdrowia Publicznego 2014   9
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   10

ROZMOWY

Z mgr Magdaleną Zielonką
kierownikiem Of icyny Wydawniczej w l. 1977-2006
(do 2005 roku funkcjonującej pod nazwą Dział Wydawnictw)   12

60 LAT OD UZYSKANIA DYPLOMU

Cezary Ksel
Spotkanie Absolwentów Wydziału Lekarskiego (1949-1954) w 60-tą rocznicę uzyskania dyplomu   16
Rozmowa z prof. dr hab. Danutą Chmielewską-Szewczyk
Absolwentką Wydziału Lekarskiego rocznika 1949-54,
byłym kierownikiem Kliniki Pneumonologii, Chorób Alergicznych i Hematologii I Katedry Pediatrii   18

HISTORIA

Grażyna Jermakowicz, Agata Małkowska, Edward Towpik
Reaktywowanie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego przed 70. laty   23

NAUKA

Zbigniew Wroński
Sprawozdanie z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii   27

STUDENCI

Rozmowa z mgr Joanną Bogusz –
Przewodniczącą Zarządu Samorządu Doktorantów WUM   28