12/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wigilia Ogólnouczelniana   2
Spotkanie wigilijne emerytowanych pracowników Uczelni   3
LXXX promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego   4
XXIV Sesja Noblowska   5

Rozmowa z mgr. Karolem Perlejewskim
laureatem I nagrody w konkursie popularyzatorskim Inter 2014 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   6

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich   8
WUM i SGH podpisały umowę o współpracy   9
Trójstronne spotkanie rektorów uczelni polskich, niemieckich i ukraińskich   9
Biuro Informacji i Promocji, Biuro Karier
III Kongres Akademickich Biur Karier   10
Katarzyna Nowak
Dyskusja na temat standardów jakości polskich biur karier – komentarz   11
O Biurze Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   12
V Konferencja „Postępy w badaniach biomedycznych   12
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   13

ROZMOWY

Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Wojtowiczem
kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, zdobywcą nagrody „Mecenas Innowacji”   16

ETYKA

Tadeusz Tołłoczko
„Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie”
Wykład wygłoszony podczas
LXXX promocji lekarzy I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   21

THE ENGLISH DIVISION DIGEST. Updates from the English Division Student Government

Anna Drozd
English Division Student Government of the Medical University of Warsaw   24
Justyna Pordzik
21st Anniversary of English Division.
Winter Wonderland Ball   26

PIERWSZA OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA
„INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY CHORÓB SKÓRY I BŁONY ŚLUZOWEJ”

Rozmowa z prof. dr hab. Lidią Rudnicką - kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologicznej   30
Streszczenia wystąpień prezentowanych podczas konferencji   31