1/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Spotkanie noworoczne z byłymi Rektorami   2
Podpisanie listu intencyjnego z Telewizją Polską S.A.   2
20-lecie przeszczepienia wątroby   3
Obchody Dnia Transplantacji   3

Rozmowa z dr. inż. Piotrem Mrówką
laureatem II nagrody w konkursie popularyzatorskim Inter 2014 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   4

Wybory zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji   7
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   8

ROZMOWY

Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Wróblewskim
z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM
o rozwoju i popularyzacji laparoskopii w Polsce   10

WSPOMNIENIE

Cezary Ksel
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej „Akademię Boremlowską”   15
Edward Towpik, Grażyna Jermakowicz
Barbara Zawirska-Roef ler (1922-2014)   15

The English Division Digest
Updates from the English Division Student Government

Anna Drozd
English Division Community Outreach   18
Justyna Pordzik
English Division is launching a new collaboration with IFMSA – Poland   19

STUDENCI

Rozmowa z Sonią Statuch
Przewodniczącą Komisji Dydaktyki Zarządu Samorządu Studentów WUM   20

DYDAKTYKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski, Emilia Demich
Czy nauka na błędach jest skuteczna? Opinia studentów
Fizjoterapii w aspekcie oceny efektywności sposobów nowoczesnego ich kształcenia   23
Joanna Gotlib, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Marcin Malczyk
Zaliczenie testowe z przedmiotu „Prawo w medycynie” dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu
na platformie egzaminów elektronicznych ASK Systems – doświadczenia własne   28

Anna Lisicka, Anna Skowronek
Miesiąc świadomości urazów głowy   31