2/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Odszedł Pan Profesor Stefan Kruś   2
Wspomnienie o Profesorze Stefanie Krusiu w rozmowie z prof. dr hab. Barbarą Górnicką
kierownikiem Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM   2
Henryk Skarżyński
Pożegnanie Profesora Stefana Krusia   5

Prof. Jerzy Buzek Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   6
Sławomir Majewski
Laudacja na uroczystość nadania
Panu prof. dr. hab. n. tech. dr. h. c. mult. Jerzemu Buzkowi tytułu Doktora Honoris Causa WUM   7
Wręczenie prof. Andrzejowi Iwo Dobrzańskiemu
„Medalu za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”   9

Rozmowa z dr Olgą Ciepielą
o projekcie nagrodzonym w ramach programu „Iuventus Plus”   10

Biuro Informacji i Promocji
Lekarze WUM wykonali pierwsze w Polsce
krzyżowe przeszczepienie nerek od żywych dawców niespokrewnionych   12
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej sylwetkę Pani Profesor Antoniny Orlik-Grzybowskiej   13
Otwarcie Klubu Profesorskiego   14
Anna Lisicka
XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny – Perspektywy 2015   14
I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne   15
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   16

ROZMOWY

Rozmowa z prof. dr. hab. Bogdanem Ciszkiem
kierownikiem Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej WUM
o 100-leciu istnienia Zakładu   20

DYDAKTYKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Wybór kierunku studiów a ocena osobowości studentów Fizjoterapii WUM   25

NAUKA

Sukcesy młodych naukowców naszej Uczelni   32