3/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

IV Konferencja Naukowa II Wydziału Lekarskiego   2
Biuro Informacji i Promocji
Finał 51. Konkursu Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym   3
Biuro Informacji i Promocji
Rozstrzygnięto 5. Konkurs Prac Magisterskich Oddziału Medycyny Laboratoryjnej   4

Rozmowa z prof. dr hab. Grażyną Nowicką
Prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WUM   5

Dr hab. Marek Postuła
opowiada o projekcie nagrodzonym w ramach programu „Iuventus Plus”   9

Zbigniew Gałązka
Przekazanie obowiązków Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WUM   12
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   13

Z DZIEJÓW ENGLISH DIVISION

Mirosława Dziechciarz, Jolanta Kaczorowska,
Marta Ołdak, Magdalena Kawałczewska, Marek Kuch
Kraje „stare” i „nowe”, z których pochodzą nasi studenci   16
Tadeusz Tołłoczko
English Division In statu nascendi   17

The English Division Digest
Updates from the English Division Student Government

Agnieszka Stępień, Mirosława Dziechciarz,
Magdalena Łazarewicz and SUPP team
SUPPort for MUW’s international students   22
Barbara Szopinski
Fundraiser Event for Community Outreach Projects   24

STUDENCI

Rozmowa z Bartoszem Siewertem
o V Konferencji naukowo-szkoleniowej dla studentów i młodych lekarzy
„Pediatria jakiej nie znacie”   25
Biuro Informacji i Promocji
Dzień Otwarty na naszej Uczelni   28

DYDAKTYKA

Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk
Nowoczesne formy weryf ikacji efektów kształcenia praktycznego
w oparciu o zaawansowane systemy symulatorów medycznych.
Sprawozdanie z warsztatów OSCE – Objective Stuctured Clinical Examination   30

WSPOMNIENIE

Dagmara Mirowska-Guzel, Andrzej Członkowski, Zbigniew Szreniawski
Prof. Jerzy Modrakowski (1875-1945).
Twórca Katedry i Zakładu Farmakologii Eksperymentalnej
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego   32