4/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym   2

Cezary Ksel, Artur Białoszewski
Powołanie Rady Programowej studiów SGH-WUM „MBA w ochronie zdrowia”   3
Rozmowa z prof. dr. hab. Bolesławem Samolińskim
Dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   5

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu
dla Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM   7
Anna Lisicka
Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej   8
Anna Lisicka
Otwarcie Ogrodu Pompego   9
Anna Lisicka
IX Wiosna z Fizjoterapią   10
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   12

ROZMOWY

„Keeping one’s interest in check is the very essence of academic integrity”.
Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Górskim
kierownikiem Zakładu Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
o etyce w nauce   14

STUDENCI

Rozmowa z Janem Przybyłowiczem
laureatem II nagrody w Konkursie Naukowym E(x)plory 2015   18

The English Division Digest
Updates from the English Division Student Government

Barbara Szopinski
English Division student trips. Expanding Our Network One Trip At A Time   20

INTEGRACJA

Rozmowa z dr Magdaleną Łazarewicz (Zakład Psychologii Medycznej WUM)
o projekcie SUPP – Adaptacja Kulturowa, Integracja
i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych   22

PRAWO

Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib
Sprawozdanie z warsztatów „Roszczeniowy pacjent,
czy błąd pielęgniarki? Odpowiedzialność prawna i zawodowa”   26