5/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

X Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego   2
Biuro Informacji i Promocji
VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu   4
Otwarcie nowego budynku Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej   5

Rozmowa z lek. Janem Borysowskim
z Zakładu Immunologii Klinicznej WUM
laureatem konkursu „Supertalent w medycynie 2015"   6

Premed Collage dla kandydatów na studia medyczne   8
IX Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód   9
Biuro Informacji i Promocji
7. edycja imprezy naukowo-edukacyjnej
„Warszawski Uniwersytet Medyczny Społeczeństwu Warszawy”   10
Dr Tomasz Guzel opowiada o stoisku Katedry
i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej przygotowanym na Piknik WUM   11
Konferencja „Badania kliniczne – nowe otwarcie”   13
Noc Muzeów z Muzeum Historii Medycyny WUM   14
Mariusz Jaworski, Mirosława Adamus
Aktualne trendy w edukacji na uczelniach wyższych.
Doniesienia z The International Conference on Research in Education and Science (ICRES)   16
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   17

ROZMOWY

Rozmowa z dr. Łukaszem Kołtowskim
(I Katedra i Klinika Kardiologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
o hipotermii terapeutycznej i m-health   20

RECENZJA

Monografia „Literatura piękna i medycyna”   24

SPORT

Sportowe sukcesy studentów naszej Uczelni na Akademickich Mistrzostwach Polski   26
Medale w karate dla sportowców z WUM   26
Obrony prac doktorskich   27