7-8/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Uroczyste otwarcie wyremontowanych
Zakładu Anatomii Prawidłowej oraz Zakładu Medycyny Sądowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   2
Cezary Ksel
„Polaków zdrowia portret własny” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym   4
Wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego   6
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego   6
Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego   7
Cezary Ksel
50 lat elektrostymulacji w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   8

Rozmowa z dr Martą Hreńczuk
z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego
Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM   10
Biuro Informacji i Promocji
Symboliczne czepkowanie pielęgniarek i pielęgniarzy   13
Biuro Informacji i Promocji
Uroczystość nadania tytułu położnej   14
Cezary Ksel
Odnowienie dyplomów lekarskich absolwentom Wydziału Lekarskiego z roku 1965   16

ROZMOWY

Prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski
(Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
II Wydziału Lekarskiego WUM)
o fenomenie Zakopiańskich Dni Kardiologicznych i swoim dojrzewaniu do kardiologii   18

KULTURA

Rozmowa z mgr Beatą Herman
dyrygentem Orkiestry Kameralnej WUM
o warsztatach Europejskiej Orkiestry i Chóru Studentów Medycyny EMSOC w Warszawie   22

NON OMNIS MORIAR

Profesor Irena Hausmanowa-Petrusewicz   26
Doktor Aleksander Remiszewski   27
Profesor Tadeusz Zalewski   28