9/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Otwarcie nowego gmachu Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   2
Cezary Ksel
Szpital Pediatryczny w publikacjach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   5
Cezary Ksel
IV Piknik Wcześniaka na Karowej   6
Cezary Ksel
Inauguracja roku akademickiego w Studium Medycyny Molekularnej   7

Rozmowa z dr. Maciejem Ganczarem
kierownikiem Studium Języków Obcych WUM o nowych projektach organizowanych przez SJO   8

Nasz Uniwersytet na Warszawskim Salonie Maturzystów   11
Monika Grudzień
Wydział Farmaceutyczny organizatorem warsztatów dla młodzieży   12
Festiwal Nauki z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym   12
Uroczyste pożegnanie emerytowanych pracowników naszej Uczelni   14
Hanna Wojtasik
Wizyta przedstawicieli środowisk akademickich z Chin   14
Jakub Paprotny
Konferencja Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich   15
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   16

ROZMOWY

Dr hab. Grzegorz Basak
(Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM)
o programie „Top 500 Innovators” oraz swojej pracy naukowej   18

UNIWERSYTET

Jan Tatoń
Priorytet dla nauki, dla talentów naukowych, nie dla przeciętności –
jak realizować istotę uniwersytetu w środowisku medycznym?   22

STUDENCI

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Obcokrajowców (Edycja II)   28