11/2015

100-LECIE URODZIN PROFESORA JANA NIELUBOWICZA

Jerzy Szczerbań
Jan Nielubowicz (1915-2000) w stulecie urodzin i 15. rocznicę śmierci   2
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Profesora Jana Nielubowicza   4
Mieczysław Szostek, Cezary Ksel
Sesja naukowo-historyczna w stulecie urodzin Prof. Jana Nielubowicza   5

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

40-lecie Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego WUM   8
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom, doktorom i doktorom habilitowanym II WL   10
Anna Lisicka
Konferencja „Dzień Kultury Jakości Uczelni”   13
Agata Solecka
206. rocznica nauczania medycyny w Warszawie   14
Biuro Informacji i Promocji
Międzynarodowa współpraca nauki z przemysłem w zakresie medycyny regeneracyjnej   14
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   15

HISTORIA

Magdalena Łazarewicz, Dorota Włodarczyk, Mirosława Adamus, Krzysztof Owczarek
50-lecie Zakładu Psychologii Medycznej WUM –
pierwszego zakładu nauczającego psychologii na uczelni medycznej w Polsce   20

ROZMOWY

Rozmowa z prof. dr. hab. Krzysztofem Owczarkiem
kierownikiem Zakładu Psychologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   27

STUDENCI

Agata Solecka
Spotkanie z wyróżnionymi sportowcami   30
Obrony prac doktorskich   31