Katarzyna Koziak

Profesor

Katarzyna Koziak

Dziedzina: 
Biochemia
Zajmowane stanowisko: 
Profesor - Kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia
Nazwa jednostki: 
Zakład Biochemii i Żywienia
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Ekspertka w tematach dotyczących: nowych zastosowań znanych leków, poszukiwania małocząsteczkowych inhibitorów cytokin zapalnych, biologii komórek śródbłonka. Główne kierunki prowadzonych aktualnie badań naukowych prof. Katarzyny Koziak dotyczą przede wszystkim ujawnienia molekularnych podstaw terapeutycznej skuteczności znanych leków, co pozwala na podjęcie uzasadnionych prób rozszerzenia zakresu wskazań terapeutycznych dla tych substancji do stosowania w innych wskazaniach.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • nowe zastosowania znanych leków
  • poszukiwanie małocząsteczkowych inhibitorów cytokin zapalnych
  • biologia komórek śródbłonka