12/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Spotkania Wigilijne w WUM   2
Wizyta Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza
w Szpitalu Pediatrycznym WUM   3
Uroczystość otwarcia Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego   4
LXXXI promocja lekarzy I Wydziału Lekarskiego   6
XXV Sesja Noblowska   7
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom, doktorom i doktorom habilitowanym
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego   8
Teraźniejszość i przyszłość terapii stwardnienia rozsianego u dzieci   9
VII Konferencja naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej   10
VI Ogólnopolska konferencja „Postępy w badaniach biomedycznych”   11
Otwarcie Oddziałów Onkologii Laryngologicznej i Rynologii Katedry i Kliniki Otolaryngologii SP CSK   12
Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska laureatką konkursu Popularyzator Nauki   13
Nagroda im. A.I. Virtanena dla prof. Hanny Szajewskiej   13
Prof. Jakub Gołąb kierownikiem projektu STREAM w ramach Programu Horyzont 2020   13

Rozmowa z lek. Anną E. Płatek
wyróżnioną „Laurem Medycznym im. dr. W. Mayzla”
przyznanym przez Wydział Nauk Medycznych PAN   14

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   18

THE ENGLISH DIVISION DIGEST

Andrey Kisel
Coming Together Around Christmas   20
Anna Drozd
22nd Anniversary of English Division   21

STUDENCI

Turniej charytatywny „Miś pod szpitalną choinkę”   22

KOMUNIKAT

Obrony prac doktorskich   22
Zaproszenie na konferencję naukową „Medycyna w filmie i teatrze”   24

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„INTERDYSCYPLINARNE ASPEKTY CHORÓB SKÓRY I BŁONY ŚLUZOWEJ” – dodatek