2/2016

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Warszawski Uniwersytet Medyczny na XXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym – Perspektywy 2016   2
Rozmowa z dr. Henrykiem Rebandlem z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM   3
II Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne   4
Rozmowa z prof. Olgierdem Rowińskim – Kierownikiem II Zakładu Radiologii Klinicznej WUM   5
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”   7
Konferencja „Bezpieczeństwo Pacjenta w Podmiotach Systemu Ochrony Zdrowia”   9
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Weekend z ginekologią”   10
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   11

NAUKA W WUM

Granty Narodowego Centrum Nauki dla dr Magdaleny Winiarskiej oraz dr Małgorzaty Firczuk.
Rozmowa z dr Małgorzatą Firczuk z Zakładu Immunologii o szczegółach projektu
nagrodzonego grantem NCN oraz trudnościach z pogodzeniem roli badaczki z rolą matki   14

THE ENGLISH DIVISION DIGEST
Updates from the English Division Student Government

Andrey Kisel, Anna Drozd, Dave Kawecki, Roiya Farhan, Justyna Pordzik
EDSG in the Community: Community Projects;
Community Health Outreach; Pink Lips Project – European Cervical Cancer Prevention Week   18

HISTORIA

Dr Maria J. Turos (Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM) o wystawie „Portret chirurga”
przygotowanej z okazji 250. rocznicy urodzin Jana Dominika Larrey   21

DYDAKTYKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Jak uczyć się, aby móc nauczać innych?
Formy muzyczno-ruchowe w procesie rehabilitacji – wskazówki metodyczne nie tylko
dla studentów Fizjoterapii   24
Obrony prac doktorskich   28