3/2016

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Wyniki studenckiej ankiety oceny zajęć i nauczycieli w roku akademickim 2014/2015   2

Konferencje
I Warszawskie Dni Promocji Zdrowia   5
„O stwardnieniu rozsianym inaczej”   6
„Po drugiej stronie lustra”   7
„Zdrowie publiczne – i co dalej?”   8

Finał LII Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich kierunku farmacja   11
VI Konkurs Prac Magisterskich Oddziału Medycyny Laboratoryjnej WF   12
Dzień Otwarty naszej Uczelni   13
Dobre Praktyki PPP.
Budowa i zarządzanie akademikami   14

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   14

THE ENGLISH DIVISION DIGEST
Updates from the English Division Student Government

Andrey Kisel, Anna Drozd
Calvaria Cup Soccer Tournament 2016   16
Interview with Farid Joya – 4th year student of the 6-year program in the English Division
and co-organizer of the 2015/2016 Calvaria Cup   18

SPORT

Umowa o współpracy między
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a Polskim Związkiem Pływackim   19
Zawody pływackie dla dzieci w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym   19
Studenci medalistami Mistrzostw Polski w pływaniu   20
Udział uczelnianej drużyny pływackiej w akademickich zawodach krajowych   21
Rozmowa z mgr Bożeną Glinkowską
(Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM)
o prowadzeniu i sukcesach kadry pływackiej naszej Uczelni   22
Dzień Otwarty AZS WUM   26

HISTORIA

Maria J. Turos
Jean Dominique Larrey (8.
VII. 1766 – 25. VII. 1842)
Słów kilka w 250. rocznicę urodzin   27