Pierwsza ocena mikrokrążenia wieńcowego w I Klinice Kardiologii w CSK UCK WUM

W ramach I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wystartował program diagnostyki czynnościowej mikrokrążenia wieńcowego. Realizowany jest w oparciu o nowoczesny sprzęt diagnostyczny pozwalający na precyzyjną ocenę zmian w najdrobniejszych tętnicach serca. 

”Obecnie standardem diagnostyki choroby wieńcowej jest badanie koronarograficzne, które pozawala na ocenę nasierdziowych tętnic wieńcowych. Okazuje się jednak, że tętnice wieńcowe stanowią zaledwie fragment układu krążenia mięśnia sercowego, a pozostałe 90% tworzone jest przez mikrokrążenie. Poszerzenie diagnostyki o ocenę mikrokrążenia jest wskazane u pacjentów w dolegliwościami stenokardialnymi, u których nie stwierdza się zmian w tętnicach wieńcowych (tzw. zespół INOCA i MINOCA). " - informuje dr hab. Łukasz Kołtowski. 

Pierwszy zabieg diagnostyki mikrokrążenia wykonał w dniu 23 sierpnia 2021 r. zespół w składzie: dr hab. Łukasz Kołtowski, dr hab. Mariusz Tomaniak, mgr Iwona Wyszomirska, mgr Ewa Brauła oraz Tomasz Badylak. 

Program diagnostyki mikrokrążenia jest realizowany w ramach Pracowni Kardiologii Inwazyjnej, I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.