4/2016

Wybory Władz Rektorskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016-2020   2

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Obchody 15-lecia Oddziału Fizjoterapii na Zamku Królewskim w Warszawie   4
Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 15-lecia Oddziału Fizjoterapii   6
Dziesiąta edycja „Wiosny z Fizjoterapią”   6
Rozmowa z dr. hab. Dariuszem Białoszewskim - kierownikiem Zakładu Rehabilitacji OF II WL   8

X Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód   11
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom, doktorom i doktorom habilitowanym Wydziału Farmaceutycznego   12
Of icjalne otwarcie zmodernizowanego Zakładu Patomorfologii   13

Mariusz Jaworski
Interdyscyplinarna Konferencja „Zaburzenia odżywiania się”   14
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   16

NAUKA W WUM

Rozmowa z dr. Jakubem Piwowarskim
(Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii) laureatem programu START
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   18
Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzyma dof inansowanie
na stworzenie Centrum Symulacji Medycznych   21

HISTORIA

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Jana Zaorskiego   22
Grażyna Jermakowicz, Edward Towpik
Pamiątki po prof. Janie Zaorskim w zbiorach Muzeum Historii Medycyny WUM   24
Sesja poświęcona Profesorowi Ireneuszowi Roszkowskiemu   26
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej   27

SPORT

Sportowa Sekcja Badmintona AZS WUM
najlepsza wśród uczelni medycznych na Akademickich Mistrzostwach Polski   28
Rozmowa z Tamarą Siemieniuk – trenerką Sportowej Sekcji Badmintona AZS WUM   29