Łukasz Kołtowski

Dr hab.

Łukasz Kołtowski

Dziedzina: 
Kardiologia
Telemedycyna
Zajmowane stanowisko: 
Adiunkt
Nazwa jednostki: 
I Katedra i Klinika Kardiologii
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Jest kardiologiem i adiunktem I Katedry i Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, WSPiZ im. Leona Koźmińskiego oraz Foundation Programme w szpitalu John Radcliffe w Oksfordzie (UK). Wyróżniony za pracę doktorską przez Radę I Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uhonorowany tytułem Fellow of European Society of Cardiology (FESC) oraz prestiżową nagrodą Innovator under 35 przyznawaną przez MIT Technology Review. 

Członek zarządu Asocjacji Kardiologów Inwazyjnych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI/ESC) w latach 2018-2020 oraz członek sekcji eCardiology Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pomysłodawca i autor Deklaracji Bałtyckiej – bariery dla rozwoju telemedycyny w Polsce, sygnowanej przez Ministra Zdrowia. Powołany przez Komisję Europejską do zespołu eksperckiego opracowującego dokument mHealth Guidelines, ekspert Ministra Zdrowia w tworzeniu Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-2022. 

Twórca licznych rozwiązań z zakresu zdrowia mobilnego oraz systemów wsparcia decyzji medycznych. Twórca innowacyjnych rozwiązań z zakresu digital health, m.in. AioCare, Smartmedics i afterAMI. Jest autorem licznych prac naukowych opublikowanych w czasopismach o łącznym impact factor 310, punktacji MSWiA 1721 i h-index 19. Specjalizuje się w małoinwazyjnych zabiegach obrazowania i leczenia choroby wieńcowej, w tym zawału serca z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń wszczepialnych. 

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 

- choroba wieńcowa (ostre i przewlekłe zespołu wieńcowe)

- obrazowanie wewnątrznaczyniowe (OCT, IVUS, NIRS)

- ocena czynnościowa przepływu wieńcowego i mikrokrążenia (FFR, indeksy spoczynkowe, IMR, CFR)

- zdrowie cyfrowe i telemedycyna, systemy koordynacji opieki w choroba przewlekłych oraz urządzenia medyczne