5/2016

Wybory Władz Dziekańskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016-2020   2

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

XI Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego   6
Rozmowa z dr. Zenonem Truszewskim - kierownikiem Zakładu Medycyny Ratunkowej   8

Szpital Pediatryczny oraz Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne nagrodzone w konkursie „Budowa Roku 2015”   11
Certyfikat „Uberrima Fide” dla naszej Uczelni   11
VIII edycja imprezy naukowo-edukacyjnej
„Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy”   12
Podsumowanie projektu „Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne
dla Studentów Zagranicznych” (SUPP)   14
Sympozjum poświęcone chorobom metabolicznym mięśni   15
I Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w onkologii”   16
Rozpoczęła działalność Warszawska Akademia Pediatrii   17
Wykład prof. Kamila Detynieckiego z Yale School of Medicine   17
XVIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej   18
Pokaz szkoleniowy z zakresu elektroterapii   19
Konferencja „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki”   19
Konferencja „Choroba nowotworowa a macierzyństwo”   20
Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki   21
„Noc Muzeów” w WUM   22
12th Warsaw International Medical Congress   23
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   24

STUDENCI

Studenci I Wydziału Lekarskiego
laureatami konkursu SUPERHELISA 2016   26
APSurdalia i MEDYKalia – juwenalia
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Pedagogiki Specjalnej   26