WUM: Nowa technika leczenia niedomykalności zastawki trójdzielnej

Specjaliści z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM wykonali operację wszczepienia zastawek do żył głównych u pacjentki z ciężką niewydolnością zastawki trójdzielnej. To pierwsza taka implantacja w Polsce.

78-letnia pacjentka była poważnie obciążona zdrowotnie, przeszła m.in. dwie operacje kardiochirurgiczne: pomostowanie tętnic wieńcowych i wszczepienie bioprotezy zastawki trójdzielnej. Zaliczono ją do grupy chorych, u których operacja metodą klasyczną wiązała się z bardzo wysokim ryzykiem zgonu. Alternatywna metoda leczenia, czyli zabieg typu brzeg-do-brzegu polegający na zbliżeniu i „spięciu” płatków zastawki za pomocą miniaturowego klipsa, nie mógł być przeprowadzony, gdyż pacjentka ma bioprotezę. Rozwiązaniem okazało się wszczepienie zastawek systemu TricValve do żyły głównej górnej i żyły głównej dolnej.

W ramach przygotowania do zabiegu, w czasie poprzedniej hospitalizacji, zespół prof. Marcina Grabowskiego implantował pacjentce bezelektrodowy stymulator serca typu Micra AV. Kluczową procedurę wszczepienia zastawek przeprowadził zespół, którym kierował prof. Janusz Kochman.

Operacja przebiegła bez powikłań, pacjentka jest rehabilitowana i powoli wraca do normalnego funkcjonowania. Lekarze mają nadzieję, że zabieg pozwoli na zmniejszenie objawów prawokomorowej niewydolności serca takich jak obrzęki i wodobrzusze oraz zminimalizuje ryzyko zaostrzenia niewydolności serca i ponownych hospitalizacji.
Niedomykalność zastawki trójdzielnej to, po stenozie aortalnej i niedomykalności mitralnej, kolejna wada zastawkowa, której leczenie za pomocą technik przezcewnikowych staje się możliwe w codziennej praktyce klinicznej. 

Skład zespołu wykonującego wszczepienie stymulatora serca typu Micra AV: prof. Marcin Grabowski, dr n. med. Marcin Michalak.
Skład zespołu wykonującego wszczepienie zastawek: prof. Janusz Kochman, dr n. med. Adam Rdzanek (operatorzy); dr n. med. Piotr Scisło; dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr n. med. Radosław Piątkowski, dr n. med. Monika Budnik (echokardiografia); dr n. med. Radosław Wilimski (kardiochirurg); dr Bożena Witkowska, dr Janusz Wilczyński (anestezjolodzy); dr n. med. Ewa Pędzich (opieka kliniczna); piel. Renata Makowska, piel. Monika Cyran, piel. Ewa Liszewska, tech. Nikodem Wittbrodt, tech. Sławomir Dziewulski.