6/2016

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Krawczykiem
o jego najważniejszych inicjatywach i dokonaniach zrealizowanych
na stanowisku Dziekana I Wydziału Lekarskiego oraz Rektora WUM   2
Magdalena Zielonka
Historia uczelni w odcinkach, czyli książki w których tę historię opisywaliśmy   18

Profesor Jean Bousquet Doktorem Honoris Causa WUM   21
Bolesław Samoliński
Laudacja na uroczystość nadania
Panu Profesorowi Jean Bousquetowi tytułu Doktora Honoris Causa WUM   24

Zakończenie rozbudowy Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej   26
Otwarcie Galerii portretów rzeźbiarskich Rektorów naszej Uczelni   27
WUM gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich   28
Święto Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Wolffiana 2016   28
Warszawski Uniwersytet Medyczny wśród liderów Rankingu „Perspektywy 2016”   29
Dr hab. Grzegorz Basak (Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych)
laureatem konkursu „Super Talent 2016”   30
Wacława Wojtala, Małgorzata Chmielewska, Jolanta Korkosz-Gębska
Konferencja naukowa otwierająca projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia”   30
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   32
Uroczyste posiedzenie Senatu WUM   34

DYDAKTYKA

Krystyna Kasperska, Dariusz Białoszewski
Uczymy się dla siebie – o metodach pracy ze studentami w kontekście autoedukacji   36