MDW 6-8/2021

Nr 6-8 / 2021 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Warszawski Uniwersytet Medyczny – zdjęcia.

INFORMACJE: Cezary Ksel – Dyplomatorium kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim

INFORMACJE: Cezary Ksel – Czepkowanie absolwentek i absolwentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

INFORMACJE: Cezary Ksel – Czepkowanie absolwentek położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

INFORMACJE: Cezary Ksel – Dyplomatorium Wydziału Medycznego

INFORMACJE: WUM międzynarodowym liderem wśród polskich uczelni medycznych

INFORMACJE: Cezary Ksel – Rozmowa z dr. hab. Łukaszem Kołtowskim, laureatem I miejsca w konkursie „Supertalenty w Medycynie 2021” (I Katedra i Klinika Kardiologii CSK UCK WUM)

INFORMACJE: Kto i dlaczego nie chce się szczepić na COVID-19? Badanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ARC Rynek i Opinia

KLINIKI: Pierwsza w Polsce poszerzona prawostronna hemihepatektomia techniką laparoskopową po wcześniejszej embolizacji żył wątrobowych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM

KLINIKI: Pierwsza ocena mikrokrążenia wieńcowego w I Klinice Kardiologii CSK UCK WUM

KLINIKI: Nowatorska operacja wszczepienia stawu kolanowego „uszytego na miarę” w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji WUM

SENAT: Marta Ewa Wojtach – Informacje z posiedzenia Senatu WUM – 29 maja, 28 czerwca, 30 sierpnia

STETOSKOP

NAUKA: Naukowe czwartki WUM: Szansa dla milionów kobiet. Ruszają prace nad testem na endometriozę

NAUKA: Naukowe czwartki WUM: Problemy z leczeniem dzieci chorych na hemofilię po ukończeniu 18 lat

DYDAKTYKA: Julian Komarnitki – Modele anatomiczne

DYDAKTYKA: Rozmowa z dr. Pawłem Wittem, prezesem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci DSK UCK WUM)

85 LAT DOMU MEDYKA: Bronisław Petsch, Cezary Ksel – Wspomnienie „Klub Medyków w Warszawie – ulica Oczki 7” oraz rozmowa „Studiowałem” Klub Medyków

HISTORIA: Maria J. Turos – Lekarze wojskowi w gronie założycieli Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego