9/2016

SPIS TREŚCI

Gaude Mater Polonia

Hymn Uczelni

Poczet Rektorów

Obecne władze rektorskie i dziekańskie WUM

Wywiad z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem

Rozmowy z Prorektorami

  • prof. Barbara Górnicka
  • prof. Jadwiga Turło
  • dr hab. Wojciech Braksator 
  • prof. Andrzej Deptała

Wykład inauguracyjny prof. Marka Jakóbisiaka

Podsumowanie tegorocznych wyborów władz uczelni i władz dziekańskich 

Skład Senatu Uczelni 2016-2020

Kierownicy katedr, klinik i zakładów od 1 października 2016 r.

Ocena tegorocznej rekrutacji

Najlepsi nowi studenci

Nowy rok akademicki oczami studentów

Kalendarz wydarzeń akademickich w roku 2016/2017

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus