10/2016

W numerze:

Rozmowa z Prorektorem prof. Krzysztofem J. Filipiakiem

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Immatrykulacje Wydziałowe:

- Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

- Immatrykulacja na II Wydziale Lekarskim

- Immatrykulacja na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym

- Immatrykulacja na I Wydziale Lekarskim

- Immatrykulacja na Wydziale Nauki o Zdrowiu

Indeksy dla doktorantów

Stetoskop – czyli co słychać?

 Dyplomatorium Wydziału Nauki o Zdrowiu

Sto lat warszawskiej biochemii

90 lat Wydziału Farmaceutycznego WUM

Nagrody Naukowe POLITYKI

Diamentowy Grant dla studentów WUM

Ocena wyników rekrutacji w 2016 roku (część 2)

 Okolice medycyny – wywiad z dr. Michałem Oleszczykiem

– Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Filmowego w Gdyni

Awanse, nagrody