12/2016

W numerze:
Wywiad z prof. Pawłem Włodarskim – Dziekanem I Wydziału Lekarskiego
Pionierska operacja w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Transplantacyjnej
Dyplomatorium na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym
LXXXII Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego
XXVI Sesja Noblowska
Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego
Spotkania wigilijne
Kongres Zdrowia Publicznego w naszej Uczelni
Stetoskop – czyli co słychać
Alternatywa dla antybiotykoopornych bakterii
Najlepsze koła naukowe według Rankingu Kół Naukowych STN WUM
za rok akademicki 2015/2016:

  • Rozmowa z Aleksandrą Saletrą – Przewodniczącą SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
  • Rozmowa z Wiktorem Paskalem – Przewodniczącym SKN HESA przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii
  • Rozmowa z Anetą Moskalik – Przewodniczącą SKN przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Ocena wyników rekrutacji w 2016 roku (część 4)
Wywiad z Urszulą Dudziak, wokalistką jazzową – Wszystko jest możliwe
Awanse, nagrody