1/2017

W numerze:

Wywiad z prof. Elżbietą Mierzwińską-Nastalską – Dziekanem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

SGH WUM MBA w ochronie zdrowia

Stetoskop – czyli co słychać?

Najlepsi naukowcy wyróżnieni przez macierzyste wydziały

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

  • Udział bakterii jelitowych oraz metyloamin pochodzących od mikroflory jelitowej w regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego – dr hab. n. med. Marcin Ufnal
  • Zrozumieć podwyższone ryzyko psychozy w populacji ogólnej – dr n. med. Łukasz Gawęda

Najlepsi kandydaci na studia doktoranckie II WL w rekrutacji 2016/2017

  • Monika Pazura-Turowska
  • Karolina Dyrda
  • Agnieszka Wroblewska

Historia – prof. dr hab. Stanisław Biniecki (1907-1999) – twórca oryginalnych

polskich leków

Rozmowa z Romanem Końskim – Przewodniczącym Zarządu

Samorządu Studentów

Studenci WUM podczas Światowego Dnia AIDS

Medyczna WOŚP

Sukcesy rankingowe pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Awanse, nagrody

Zachować piękno – rozmowa z prof. Wiesławem W. Jędrzejczakiem