2/2017

W numerze:

Wywiad z prof. Markiem Kuchem – Dziekanem II Wydziału Lekarskiego

Program „Bezpieczny Poród” – podpisanie listu intencyjnego pomiędzy WUM a PZU

 IX Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym

Warto próbować – rozmowa z Justyną Janiszewską,

dyrektorem wykonawczym Zarządu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Intensywny kurs życia naukowego – rozmowa z dr. hab. Markiem Postułą, stypendystą Programu Fulbrighta

Stetoskop – czyli, co słychać?

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

Wpływ interakcji układów apelinergicznego i wazopresynergicznego

na ośrodkową regulację układu sercowo-naczyniowego – lek. Olena Wojno

Naczynia chłonne miokardium jako element biorący udział w przebudowie

serca w modelu zwierzęcym cukrzycy – mgr Aleksandra Zabost

Najlepsi kandydaci na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w rekrutacji 2016/2017

Aleksandra Laskus

Marta Rogowska

Katarzyna Ozdarska

Pink Lips Project na WUM

Rozmowa z Jurkiem Owsiakiem – Prezesem Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Awanse, nagrody