6-7/2017

W numerze

Wywiad z prof. Jerzym Woy-Wojciechowskim, prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Rewolucyjne odkrycie naukowców z WUM

Pożegnanie prof. Andrzeja Trzebskiego

Uroczystość wręczenia Profesorowi Witoldowi Rużylle dyplomu doktora

honoris causa oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych I WL

Promocja doktorów i doktorów habilitowanych II WL

Dyplomatorium absolwentów English Division

Piknik WUM w Parku Angielskim

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Lepiej wiedzieć wcześniej – prof. Krystian Jażdżewski oraz studenci

opowiadają o programie BadamyGeny.pl

Stetoskop

IX Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu – relacja z wydarzenia. Streszczenia wybranych wykładów: dr hab. Dariusz Koziorowski, dr hab. Katarzyna Koziak, dr n. biol. Piotr Jeleń

Mgr Mateusz Adamiak laureatem stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Czego uczy Centrum Symulacji Medycznych? – zajęcia z użyciem symulatorów z perspektywy studenta i specjalisty

Historia: Wiktor Grzywo-Dąbrowski (1885-1968)