17.11.2021 - Kopalniawiedzy.pl - WUM: wystawa w ramach akcji Movember. Męskie zdrowie w preparatach histopatologicznych