10/2017

W numerze m.in.:

Wywiad z prof. Pawłem Włodarskim – Dziekanem I Wydziału Lekarskiego

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Immatrykulacja studentów i doktorantów I Wydziału Lekarskiego

Immatrykulacja studentów i doktorantów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego

Indeksy dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego i II Wydziału Lekarskiego

Dyplomatorium Wydziału Nauki o Zdrowiu

Najlepsi kandydaci na studia doktoranckie w rekrutacji 2017/2018, część I

Studencka Strefa Relaksu

Konferencja „Boskie Matki – ciąża i nowotwory”

5 lat organizacji studenckiej Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

O skryptach sprzed lat dwustu słów kilkoro – dr Maria J. Turos