Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. oferuje pomoc dla obywateli Ukrainy

 Pomoc świadczona bezpłatnie w języku ukraińskim obejmuje następujące zakresy:

Bezpłatna pomoc psychologiczna: konsultacje telefoniczne pod numerem +48 504 123 099 odbywają się w dniach:

-    wtorki, w godz. 12.00–14.00,

-    środy, w godz. 10.00–13.00,

-    czwartki, w godz.12.00–14.00,

-    piątki, w godz. 12.00–14.00.

Wizyty stacjonarne u psychologa odbywają się w dniach:

-    środy, w godz. 15.00–17.00,

-    czwartki, w godz. 15.00–17.00,

-    piątki, w godz. 15.00–17.00.

Konsultacje u lekarza internisty, specjalisty chorób wewnętrznych, prowadzone są w dniach:

-    wtorki, w godz. 11.00–14.00,

-    środy i czwartki, w godz. 13.00–14.00,

-    piątki, w godz. 11.00–14.00.

Obywatelom Ukrainy wykonywane są też bezpłatnie:

-    testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2,

-    szczepienia przeciwko SARS-CoV-2.

Zapisy na wizyty stacjonarne pod naszym numerem telefonu +48 22 255 77 77 lub drogą e-mailową na adres kontakt@cmwum.pl.

Informujemy również, że obywatele Ukrainy, którzy uzyskali prawo legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej od dnia 24 lutego 2022 roku na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP lub posiadający odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, uzyskali prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym WUM sp. z o.o.

Przed udzielaniem świadczenia należy potwierdzić uprawnienie, a następnie w dokumentacji medycznej odnotować dane z przedstawionych dokumentów (data, miejsce, numer dokumentu i nazwa podmiotu wystawiającego dokument) – dokumentów nie należy kopiować! Weryfikacji dokonuje się podczas rejestracji.

Recepty są wystawiane w formie drukowanej z kodem paskowym, ponieważ osoby nieposiadające numeru PESEL nie będą w stanie aktywować recepty za pomocą kodu czterocyfrowego. Recepta musi być wystawiona odręcznie, z datą urodzenia w miejscu numeru PESEL, jednak w takiej sytuacji leki nie są refundowane (odpłatność 100%).

Kontakt:

Karol Poniedziałek

karol.poniedzialek@cmwum.pl

 

Iwona Radziszewska

i.radziszewska@3dots.media

+48 602 700 850

 

O CM WUM sp. z o.o.

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. jest spółką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelni z ponad 200-letnią tradycją i doświadczeniem w kształceniu najlepszych specjalistów w dziedzinie medycyny. Powstanie w 2001 roku Centrum Medycznego to odpowiedź na potrzebę świadczenia usług na wysokim poziomie przez wykwalifikowany zespół specjalistów wywodzących się ze środowiska akademickiego WUM, w szczególności kadry medycznej pracującej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM.

W ramach działalności leczniczej CM WUM sp. z o.o. realizuje komercyjne usługi medyczne oraz świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, w których zakres wchodzi podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stomatologia oraz diagnostyka obrazowa. Szeroki wachlarz oferowanych przez Centrum usług zapewnia skuteczną i nowoczesną diagnostykę oraz leczenie najbardziej złożonych chorób.