1/2018

W numerze:

50 lat „Medycyny, Dydaktyki, Wychowania”. Prof. Jerzy Majkowski opowiada o początkach czasopisma Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Rozmowa z prof. Barbarą Górnicką i dr Antoniną Doroszewską o Centrum Edukacji Medycznej 


II Spotkanie Współpracy Naukowej WUM i UW


Stetoskop


Poznajmy się… dr hab. n. med. Adriana Rakowska 


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:
Ocena wpływu czynnika indukowanego hipoksją 1 na immunomodulacyjne właściwości ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu - prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek


Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu - dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk


Mechanizmy prokognitywnego działania kwasu protokatechowego w zwierzęcym modelu zespołu Wernickego-Korsakowa - mgr farm. Kinga Krzysztoforska


Analiza zmiany w czasie reaktywności płytek krwi, związku ze stężeniem płytkowych pęcherzyków wewnątrzkomórkowych oraz profilem mikroRNA u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu na podłożu choroby dużych naczyń
- lek. wet. Eyileten-Postuła


Nagrody Naukowe Polskiej Akademii Nauk


Rozmowa z Bartoszem Zwolanem - Prezesem Orkiestry WUM


Relacja z Konferencji Medycyny Stylu Życia w Tucson (USA)


M. J. Turos, „Trudne to były początki…”, czyli o nauczaniu anatomii w Warszawie


Rozmowa z Martą Ozimek-Kędzior – Członkiem Zarządu Fundacji Rak’n’Roll


Co? Gdzie? Kiedy?