Kontakt

Biuro Prasowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  • Dyrektor Biura Prasowego - Sławomir Zieliński

slawomir.zielinski@wum.edu.pl 

  • Rzecznik Prasowy - Marta Ewa Wojtach

rzecznik@wum.edu.plhttps://twitter.com/rzecznik_wum

  • Dział Prasowy:

Kamilla Walczak - tel. 22 57 20 115,  tel. kom. 512 919 879, kamilla.walczak@wum.edu.pl ; media@wum.edu.pl

Klaudia Wendycz - tel. 22 57 20 175, tel. kom. 512 919 952, klaudia.wendycz@wum.edu.pl ; media@wum.edu.pl

Maja Sosnowska - grafika,DTP, maria.sosnowska@wum.edu.pl

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63, pok.109, pok.110.

  • Dział Czasopisma MDW : 

Cezary Ksel - e-mail: mdw@wum.edu.pl; 22 57 20 615

W skład Biura Prasowego wchodzą również:

  • Dział Fotomedyczny (ul. Żwirki i Wigury 81, 02 - 091 Warszawa, I piętro, pokój 94A, tel.:  22 116 60 80, e-mail: fotomed@wum.edu.pl)

www.fotomed.wum.edu.pl

Andrzej Stepnowski - Kierownik Działu

tel.:  601 801 338

Michał Teperek - fotograf

tel.: 797 602 598

Wanda Widomska - fotograf

tel.: 797 602 597

Jarosław Oktaba - fotograf, produkcja i montaż filmów, obsługa multimedialna Sali Senatu

tel.: 797 602 599

Krzysztof Gardulski - foto-video

tel.: 22 116 60 85

Tomasz Świętoniowski - foto-video

tel.: 22 116 60 84

Adam Lipiński - foto-video

tel.: 22 116 60 82

Teresa Tarczyńska - obsługa administracyjna

tel. 22 116 60 80

  • Dział Redakcji Wydawnictw: (ul. Pawińskiego 3 [III piętro, sprzedaż skryptów - parter)]

http://oficynawydawnicza.wum.edu.pl/

Michał Szulc - Kierownik Działu 

tel. 22 57 20 328; e-mail: michal.szulc@wum.edu.pl

Aneta Skorek - Zastępca kierownika Działu

tel. 22 57 20 327; e-mail: aneta.skorek@wum.edu.pl

Roman Sergej - Specjalista ds. składu komputerowego

tel. 22 57 20 329; e-mail: roman.sergej@wum.edu.pl

Marek Dominik - sprzedaż skryptów - 22 57 20 327

Adrian Pawlak - Operator Maszyn Powielających, Kserografu i Introligatorskich 

Przemysław Górski - Operator Maszyn Powielających, Kserografu i Introligatorskich 

Jakub Kępski - Operator Maszyn Powielających, Kserografu i Introligatorskich