Kontakt

Biuro Prasowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik Prasowy

Marta Wojtach

rzecznik@wum.edu.plhttps://twitter.com/rzecznik_wum

Dział Prasowy:

Kamilla Walczak - tel. 22 57 20 115, media@wum.edu.pl

Klaudia Wendycz - tel. 22 57 20 175, klaudia.wendycz@wum.edu.pl

Maja Sosnowska - grafika,DTP, maria.sosnowska@wum.edu.pl

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63,pok.121b,pok.110.

Redakcja Czasopisma MDW : 

Cezary Ksel - e-mail: mdw@wum.edu.pl; 22 57 20 615

W skład Biura Prasowego wchodzą również:

Dział Fotomedyczny:

SPCSK , ul. Banacha 1a, blok E, II piętro, pokój 2306 (sekretariat)

Andrzej Stepnowski - Kierownik Działu

tel.:  601 801 338

Michał Teperek - fotograf

tel.: 797 602 598

Wanda Widomska - fotograf

tel.: 797 602 597

Jarosław Oktaba - fotograf, produkcja i montaż filmów, obsługa multimedialna Sali Senatu

tel.: 797 602 599

Tomasz Jędrzejewski - fotograf

tel.:  797 602 602

Teresa Tarczyńska - obsługa administracyjna

Dział Redakcji Wydawnictw: (ul. Pawińskiego 3 [III piętro, sprzedaż skryptów - parter)]

http://oficynawydawnicza.wum.edu.pl/

Michał Szulc - Kierownik Działu 

tel. 22 57 20 328; e-mail: michal.szulc@wum.edu.pl

Aneta Skorek - Zastępca kierownika Działu

tel. 22 57 20 327; e-mail: aneta.skorek@wum.edu.pl

Roman Sergej - Specjalista ds. składu komputerowego

tel. 22 57 20 329; e-mail: roman.sergej@wum.edu.pl

Marek Dominik - sprzedaż skryptów - 22 57 20 327

Adrian Pawlak - Operator Maszyn Powielających, Kserografu i Introligatorskich 

Przemysław Górski - Operator Maszyn Powielających, Kserografu i Introligatorskich 

Jakub Kępski - Operator Maszyn Powielających, Kserografu i Introligatorskich