Aneta Nitsch-Osuch

Profesor

Aneta Nitsch-Osuch

Dziedzina: 
Choroby zakaźne
Epidemiologia
Pediatria
Zdrowie publiczne
Zajmowane stanowisko: 
Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Nazwa jednostki: 
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Krótki opis działalnosci naukowej: 

Specjalista pediatra, epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego. Autorka ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym, (m.in. dotyczących immunogenności szczepień przeciw grypie u pacjentów z grup ryzyka, czynników wpływających na akceptację  i wykonawstwo szczepień u dzieci i dorosłych), monografii oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych (m.in. „Zakażenia krwiopochodne. Profilaktyka”, „Przewodnik antybiotykoterapii 2020”). Stypendystka licznych staży naukowych i dydaktycznych, m.in. na uniwersytach w Heidelbergu, Mediolanie, Strasbourgu, Lizbonie, Hamamatsu. Uczestniczka konferencji naukowych w Polsce i za granicą, m.in. Europediatrics (Rzym), European Society of General Practice/Family Medicine (Florencja), European Society for Paediatric Infectious Diseases (Porto, Bruksela), World Congress Society for Pediatric Infectious Diseases (Melbourn, Cape Town), World Congress of Internal Medicine (Seul). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (PTMR), przewodnicząca Sekcji Wakcynologii PTMR, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej, Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) oraz europejskich grup eksperckich ds. profilaktyki krztuśca i grypy, konsultant województwa mazowieckiego ds. epidemiologii. Redaktor naczelna czasopisma „Family Medicine and Primary Care Review”Laureatka nagród Ministra Zdrowia, JM Rektora WUM i PTMR.

Obszary tematyczne działaności eksperckiej: 
  • epidemiologia chorób zakaźnych (ze szczególnym uwzględnieniem grypy i krztuśca)
  • profilaktyka chorób zakaźnych (ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych)
  • promocja zdrowia
  • szpitalna polityka antybiotykowa (antybiotykooporność)
  • racjonalna antybiotykoterapia